Historie

Logo Okk

Vereniging ‘Ontmoetingskerkkoor”

Nadat in 1966 de vereniging was opgericht, werd gestart met een jeugdkoor en in het jaar daarop kwam er ook een gemengd koor, beide onder leiding van Matthijs van Noort.

De leiding van het jeugdkoor kwam na enige tijd in handen van Hans Torn, wiens inzet helaas geen keer kon brengen in het dalende ledental. In de 90-er jaren is besloten het jeugdkoor op te heffen.

Onze dirigenten

33 jaar lang heeft het koor met veel enthousiasme onder de leiding van Matthijs van Noort (1966-1999) gezongen. Het ledental steeg tot meer dan honderd. Ook werden er verscheidene concertreizen naar het buitenland georganiseerd. Drie optredens werden vastgelegd op langspeelplaten.

 koor 2  1

 

Rechtstreeks van het conservatorium kwam daarna Patrick Pranger ( 1999-2004). Hij bracht ons, via het conservatorium, in aanraking met veel jonge solisten die hun medewerking hebben verleend aan onze kerstconcerten. Patrick’s optreden was heel verfrissend. Van hem hebben we veel nieuwe zangmethoden geleerd.

Bernard Krüger kwam vanuit  Zuid-Afrika voor zijn studie aan het conservatorium naar Den Haag en werd tijdens die periode (2004-2005) dirigent bij ons koor. Door hem werd ons repertoire uitgebreid met Zuid Afrikaanse liederen. Bernard had veel leuke ideeën, zo was het zijn initiatief om als laatste zangavond voor de vakantie een zomerconcert te geven. Dit werd de jaarlijks terugkerende “Night of the Proms”.

Met veel plezier zongen wij onder de uitstekende leiding van Rob Draijer ( 2005-2014). Met hem hebben we negen bijzonder fijne jaren gehad en meerdere jubileumconcerten beleefd.

Ellen de Jonge is sinds juni 2014 onze eerste vrouwelijke dirigent. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.