Organisatie

Logo Okk

Organisatie van het koor.

Bestuur

 Voorziter: D.J. Verwaart
Secretaris: vacant
2e Secretaris: Mw. J. Vonk
Penningmeester: Dhr. J. Talsma
2e Penningmeester: Mw. C. Bakker
Muziekcommissaris: Dhr. P. Vonk
Algemeen adjunct: Vacant
   
   
Dirigent: Mw. E. de Jonge
Organist/Pianist: Arthur Vos
Webmaster: M. Nihot