Contact en route

Logo Okk

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met één van
onderstaande bestuursleden:

Voorzitter:                     Dhr.  D.J. Verwaart        Tel: 070404 30 66
Penningmeester:          Dhr.   J. Talsma              Tel: 070 39 70 459

Heeft u vragen aan de webmaster deze kunt u sturen naar: info@ontmoetingskerkkoor.nl

Adresgegevens Repetitie locatie:

Wij repeteren elke dinsdagavond
van 20.00 – 22.00 uur in de
Abdijkerk
Willem III straat 40
Den Haag