Adverteren

Logo Okk

Het is mogelijk om in het programmaboekje van ons jaarlijks
kerstconcert een advertentie op te laten nemen.
Een digitale aanlevering van een zwart/wit reclame tekst heeft onze voorkeur.
Wilt u zich aanmelden voor een advertentie, klik dan op onderstaande link voor het formulier.

        Adverteren