Organisatie

Logo Okk

Organisatie van het koor.

Bestuur

 Voorziter: D.J. Verwaart
Secretaris: J.L. Terlouw
2e Secretaris: Mw. J. Vonk
Penningmeester: Dhr. J. Talsma
2e Penningmeester: vacant
Muziekcommissaris: Dhr. P. Vonk
Algemeen adjunct: Vacant
   
Muziek-
bibliothecaressen:
Mw. L. Jaarsma
Mw. G. Haazebroek
   
Dirigent: Mw. E. de Jonge
Organist/Pianist: Arthur Vos
Webmaster: M. Nihot