Organisatie

Logo Okk

 

Organisatie van het koor.

Bestuur

 Voorziter: vacant
Secretaris: Mw. I. Bosman
2e Secretaris: Mw. J. Vonk
Penningmeester: Dhr. J. Talsma
2e Penningmeester: vacant
Muziekcommissaris: Dhr. P. Vonk
Algemeen adjunct: Dhr. D. J. Verwaart
   
Muziek-
bibliothecaressen:
Mw. L. Jaarsma
Mw. G. Haazebroek
   
Dirigent: Mw. E. de Jonge
Organist/Pianist: Dhr. Ch. Hutter / F. Wouters
Redactie
infobulletin:
Mw. A. Smit
Mw. L. Jaarsma
Mw. M. Grund
Vormgeving
infobulletin:
Dhr. H. Geuzebroek
   
Webmaster: M. Nihot