Contact en route

Logo Okk

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met één van
onderstaande bestuursleden:

Voorzitter:                     Mw .   M Grund                  Telefoon: 06 444 48 702
Secretaris:                    Mw.    I Bosman                 Telefoon: 06 516 89 972
Penningmeester:          Dhr.   J. Talsma                  Telefoon: 070 39 70 459

Heeft u vragen aan de webmaster deze kunt u sturen naar: info@ontmoetingskerkkoor.nl

 

 

Adresgegevens Repetitie locatie:

Wij repeteren elke dinsdagavond
van 20.00 – 22.00 uur in het
zorgscentrum “Tabitha”.
Mozartlaan 280
Den Haag

 Hieronder vindt u de routebeschrijving.

Voor het plannen van uw route vanaf uw adres naar onze repetitie ruimte,
klikt u op  bovenstaand kaartje op de pijl routebeschrijving
naast het adres.